Saturday, June 19

Juan dela Blog

Time Magazine throws its gaze (yet again) to the direction of the blogospere, and still not getting it quite right. So Meet Joe Blog. Hm. So should we now have a Juan dela Blog? If so, how will it go?
Hunyo 19
Huy blogging from a century hence. Birthday kasi ni Rizal ngayon. Php5.50 na ang pamasahe sa jeep. Wala pa rin kaming presidente. Tapos gusto pa nilang i-tax ang pagte-text. Paano na lang ang mga text mates ko? Wala na yatang pag-asa. Dapat na sigurong tapunan ng lampara ang gas depot sa may...wag ko na nga ituloy, baka ma-Minority Report pa ako o baka magdeclare ng war against terror chuvaloo pa ako.

No comments: