Sunday, March 28

kay susan tayo.

ito ang programang nagbibigay sa inyo ng importansya at kapangyarihan.

No comments: